Meniu

meniu

 

Ziarul Scânteia AS

meniu

 

Ziarul Scânteia AS

SCÂNTEIA As - Ziar electronic de atitudine pro-comunistă editat de Asociația Scânteia

Nr. 20; decembrie 2012
înapoi

6. Procesul de înregistrare al PCR a început

În ziua de joi, 8 noiembrie, ziua de naștere a lui Gheorghe Gheorghiu Dej(1901), la Tribunalul București, Secția III Civil, a avut loc prima ședință în care a fost dezbătută cererea de înregistrare a Partidului Comunist Român în Registrul Partidelor Politice. Dezbaterile s-au axat pe probleme de procedură, respectiv îndeplinirea condițiilor de admisibilitate a judecării cererii de înregistrare. Instanța constatând îndeplinirea condițiilor prevazute de lege( efectuarea publicitații și plata taxei de timbru) de către petent, Comitetul de Reorganizare  prin președintele său, tovarașul Petre Ignatencu, a trecut la analizarea admisibilității cererilor de intervenție în interes propriu depuse de: Partidul Alianța Socialistă, Trușcă Marin și Partidul Comuniștilor Nepeceriști. Analizând cele trei cereri instanța instanța a respins cererea Partidului Alianța Socialistă,  iar  în ceeace privește cererea Partidului Comuniștilor Nepeceriști instanța a amânat discutarea acesteia pe 6 decembrie, următorul termen, cu condiția plății taxei de timbru.

La ședința din 6 decembrie s-a dezbătut admisibilitatea cererilor de intervenție în interes propriu a intervenienților Trușcă Marin-comunist radical și Gheorghe Ungureanu-comunist antipecerist. Primul a cerut respingerea cererii de înregistrare pe motiv că semnăturile de sustinere nu ar fi autentice iar al doilea, din contră, cerea înregistrarea acesteia din solidaritate tovărășească chiar dacă se consideră un adversar neîmpăcat al PCR-ului în expresia sa antedecembristă. Intanța a respins ambele cereri, cu drept de recurs.

Acest proces a trezit interesul mass-mediei, unele ziare și posturi TV au reflectat obiectiv evenimentul în programele lor de știri. Le mulțumim!

Petre I.